Al-Men

Al-Men

Al-Men

Al-men

 

Al-Men Oy är specialiserad på maskinfräsning, svetsning, sågning och montering av aluminiumprofiler. Vi sköter leveranskedjan i sin helhet, från anskaffningen av profilerna till ytbehandling. Vi är kända för att vara en pålitlig samarbetspartner som använder sig av den nyaste teknologin.

 

Våra kunder finns bland annat i

  • Byggindustrin
  • Skeppsbyggnadsindustrin
  • Transport- och transportmedelsindustrin
  • Elektronikindustrin
  • Maskin- och apparattillverkningen
  • Läkemedelsindustrin

Tillverkningen av inrednings- och konsumentprodukter
När du vill ha en kunnig partner som kan garantera ett genomförande av god kvalitet i varje skede, välj Al-Men.

 

Know-how

En erfaren specialist inom aluminium

Vi har nästan 20 års erfarenhet av att bearbeta aluminium. Vi vet vad man kan göra med aluminium och hur det kan behandlas högklassigt och effektivt. Vi ser alltid till att skaffa oss den senaste kunskapen om aluminiumbearbetning och hålls därför i täten av utvecklingen.

Komplett service

Finlands komplettaste servicehelhet

Vi erbjuder våra kunder komplett service och ett verksamhetskoncept som inte finns annanstans i Finland. Våra kunder får hela leveranskedjan av oss, inklusive anskaffning och lagring av profilerna.

Kvalitet och reaktionsförmåga

Hög kvalitet och smidig service

Våra maskiner är moderna och representerar den nyaste tekniken. Dessutom har vi den erfarenhet och yrkesskicklighet som krävs för ett högklassigt och effektivt arbete. Åt en del kunder levererar vi under en vecka tusentals måttbeställda delar. I leveransen kan ingå aluminiumprofiler, målning, sågning, maskinfräsning och montering - ibland med några dagars leveranstid. Faktorer som möjliggör detta är vårt läge bredvid en aluminiumpressningsanläggning samt våra satsningar på innovativa lösningar, bl.a. i fråga om transport, förpackning och orderhantering.

 

Vårt företag har ett ISO 9001:2015 kvalitetscertifikat samt ett ISO 14001:2015 miljöcertifikat.

 

 

Ett nätverk av toppexperter

La Alucenter

Al-Men Oy hör till La Alucenter-nätverket som består av toppexperter inom vidareförädling av aluminium. Med hjälp av nätverket kan vi erbjuda våra kunder mångsidiga vidareförädlingsleveranser.

Genom åren har hundratals företag litat på vår kompetens. Vi har kunder bl.a. i bygg-, elektronik- och skeppsbyggnadsindustrin. Hemligheten bakom våra långvariga kundrelationer är lyckade projekt och pålitligt partnerskap.

ISO9001:2015

ISO14001:2015

Mainostoimisto Semio