Tjänster

Tjänster

Alumiiniprofiilit

Vi tar profilerna till en ny nivå

Vi erbjuder Finlands mångsidigaste servicepalett inom bearbetning av aluminiumprofiler.

 

Vi har satsat på precisionsverktyg och maskiner samt på den specialkunskap som behövs vid behandlingen av aluminium. Vårt kunnande resulterar i nöjda kunder samt i produkter som bara ett fåtal kan tillverka på ett högklassigt sätt.

 

Vi tillverkar helheter av många slag. Vår utrustning är inte bunden till vare sig serietillverkning eller enskilda konstruktioner. Tillverkningen av små aluminiumdelar i egenskap av underleverantör är lika viktig för oss som tillverkningen av stora imponerande helheter inom inredning och aluminiumbyggande.

 

CNC-fräsning

Med CNC-fräsning åstadkommer man gropar, hål, gängor och andra former i profiler enligt behov. I maskinfräsningen använder vi 5-axlade enheter som representerar den senaste teknologin. Med dem kan vi bearbeta aluminiumprofilerna ytterst exakt, från helt korta till över 15 meter långa profiler.

Svetsning

Svetsning av aluminium är ett arbete som kräver specialkunskaper och skicklighet som kan vara svåra att hitta. På Al-Men svetsar vi hållbara och snygga fogar med hjälp av vår långa erfarenhet samt avancerad MIG- och TIG-utrustning. Vår maskinpark omfattar också en robotsvetsningscell som kan svetsa upp till flera meter långa produkter effektivt.

Sågning

Snygg och exakt sågning kräver rätt utrustning samt yrkesskicklighet av den som utför arbetet. På Al-Men använder vi moderna CNC-styrda dubbelsågar, med vilka man kan såga också komplexa former och hörn omsorgsfullt och exakt.

Montering

Vid monteringen gör vi de nödvändiga fogarna och monterar ihop andra delar eller komponenter med aluminiumprofilerna. Vår noggranna kvalitetsgranskningsprocess garanterar att de färdiga produkterna är felfria och uppfyller kundens kvalitetskrav.

Genom åren har hundratals företag litat på vår kompetens. Vi har kunder bl.a. i bygg-, elektronik- och skeppsbyggnadsindustrin. Hemligheten bakom våra långvariga kundrelationer är lyckade projekt och pålitligt partnerskap.

ISO9001:2015

ISO14001:2015

Mainostoimisto Semio